fbpx
 

„SKUTECZNY KELNER W TWOJEJ RESTAURACJI – WARSZTATY SPRZEDAŻY KOMPLEMENTARNEJ DLA KELNERÓW”

9:00- 11:00 blok szkoleniowy I
■ Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie się, kontrakt grupowy, przedstawienie planu i celów
szkolenia, konstytucja szkolenia, (15 min.).
■ Cechy nowoczesnego podejścia do sprzedaży w restauracji i instytucji KELNERA? (30 min.)
■ KELNER – SPRZEDAWCA podobieństwa i różnice w podejściu do obowiązków (30 min).
■ Skuteczne techniki sprzedaży : UP-SELLING, CROSS-SELLING (warsztaty z wykorzystaniem kamery
wideo) (45 min)

11:00 - 11:30 przerwa kawowa (kawa, herbata, poczęstunek)


11:30 - 14:00 blok szkoleniowy II
■ Sprzedaż komplementarna – czym jest i po co jest w restauracji? (15 min).
■ Warsztaty z podnoszenia wartości paragonu (z użyciem kamery wideo): NIE BÓJ SIĘ PROPONOWAĆ!! (45 min)
■ Czym różni się SKUTECZNY KELNER od ZWYKŁEGO PODAWACZA? (15 min).
■ Warsztaty: nabywanie umiejętności bycia SKUTECZNYM KELNEREM (praca z wykorzystaniem karty
menu – ćwiczenia praktyczne) (45 min)
■ Praktyczny test końcowy oceniający poziom zdobytej wiedzy (15 min).
■ Ankieta (10 min).
■ Zakończenie: rozdanie certyfikatów uczestnictwa (5 min)