fbpx
 

MANAGER GASTRONOMII

„WARSZTATY SKUTECZNEGO MANAGERA”

08.45–9.00 rejestracja uczestników (kawa, herbata, słodki poczęstunek)
09:00-11:00 blok szkoleniowy I

 • Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie się, kontrakt grupowy, przedstawienie planu i celów
  szkolenia, konstytucja szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych (30 min.).
 • Czy motywowanie ludzi ma sens? O tym czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli
  dlaczego niektórzy ludzie robią więcej podczas gdy zdecydowana większość woli zrobić
  mniej(15min)
 • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem technik motywacyjnych (30 min).
 • Czym jest subiektywne poczucie sprawiedliwości? W jaki sposób demotywuje ono Pracowników
  do podejmowania działań, czyli „dlaczego on zarabia więcej?” (15 min).
 • Warsztat: jak to zrobić, żeby kelnerom i kucharzom chciało się chcieć? (30 min).

11:00 - 11:30 przerwa kawowa (kawa, herbata, słodki poczęstunek)

11:30 - 13:00 blok szkoleniowy II

 • Teoria przywództwa sytuacyjnego, czyli jak to zrobić, żeby kuchnia pokochała salę i odwrotnie
  (15 min).
 • Warsztaty: pracownik, który dopiero zaczyna to nie ten sam, który pracuje z Tobą od kilku lat.
 • Jak sprawić, żeby ludzie od Ciebie nie odchodzili (30 min).
 • Demotywacja wśród Pracowników: z czego wynika, kiedy powstaje? (15 min).
 • Warsztaty z odtruwania Pracownika zdemotywowanego (30 min).

13:00 - 13:30 lunch oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, słodki poczęstunek)

13:30 - 16.00 blok szkoleniowy III

 • Feedback: jak karać, żeby jednocześnie motywować? (15 min).
 • Warsztaty: System kar i nagród (30 min)
 • Praktyczny test końcowy oceniający poziom zdobytej wiedzy (30 min).
 • Ankieta (10 min).
 • Zakończenie: rozdanie certyfikatów uczestnictwa (5 min)Zakończenie: rozdanie certyfikatów
  uczestnictwa (5 min)