fbpx

Warsztaty skutecznego managera

Przez: MWMPARTNERS

Bilet:

399zł
Łącznie miejsc: 15 (15 pozostało)
Udostępnij wydarzenie

Data i czas:

12.02.2019 09:00 - 12.02.2019 16:00

Opis

PROGRAM SZKOLENIA
08.45 – 9.00 rejestracja uczestników (kawa, herbata, słodki poczęstunek)
9:00- 11:00 blok szkoleniowy I
■ Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie się, kontrakt grupowy, przedstawienie planu i celów
szkolenia, konstytucja szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych (30 min.).
■ Czy motywowanie ludzi ma sens? O tym czym jest motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz o
teoriach motywacji (Piramida Maslowa, Teoria dwubiegunowa Herzberga) (15min)
■ Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem technik motywacyjnych (30 min).
■ Czym jest subiektywne poczucie sprawiedliwości? W jaki sposób demotywuje ono
Pracowników do podejmowania działań (15 min).
■ Warsztat: motywatory płacowe i poza płacowe (30 min).
11:00 – 11:30 przerwa kawowa (kawa, herbata, słodki poczęstunek)
11:30 – 13:00 blok szkoleniowy II
■ Teoria przywództwa sytuacyjnego, czyli jak dostosować styl kierowania do swoich Pracownikó
w (15 min).
■ Warsztaty wspierania rozwoju pracowników na każdym etapie dojrzałości (30 min).
■ Demotywacja wśród Pracowników: z czego wynika, kiedy powstaje? (15 min).
■ Warsztaty z odtruwania Pracownika zdemotywowanego (30 min).
13:00 – 13:30 lunch oraz przerwa kawowa (kawa, herbata, słodki poczęstunek)
13:30 – 16.00 blok szkoleniowy III
■ Feedback: jak karać, żeby jednocześnie motywować? (15 min).
■ Warsztaty: System kar i nagród (30 min)
■ Praktyczny test końcowy oceniający poziom zdobytej wiedzy (30 min).
■ Ankieta (10 min).
■ Zakończenie: rozdanie certyfikatów uczestnictwa (5 min)

POBIERZ SZCZEGÓŁY SZKOLENIA

Wydarzenie wygasło

Lokalizacja wydarzenia:

,

Rzeszów,