fbpx

2019-06-17 Warsztaty efektywna komunikacja – Katowice

Przez: MWMPARTNERS

Cena netto:

399zł
Łącznie miejsc: 15 (15 pozostało)
Udostępnij wydarzenie

Data i czas:

17.06.2019 09:00 - 17.06.2019 15:00

Opis

PROGRAM SZKOLENIA

8:45-09:15 Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie się, kontrakt grupowy, przedstawienie planu i
celów szkolenia, konstytucja szkolenia, rozdanie materiałów szkoleniowych (30 min.).

09:15-11:00 szkolenie

■ Komunikacja jedno i dwukierunkowa, szumy komunikacyjne, podstawowe błędy w komunikacji
– dlaczego jak Ty mówisz jedno – oni myślą drugie?!
■ Warsztat korygowania błędów komunikacyjnych (15 min).
■ Komunikat „JA” i jego przewaga nad komunikatem „TY” (15 min).
■ Warsztat asertywności: Rozwadnianie, odmowa wprost, zdarta płyta, konstruktywna odmowa,
przywołanie faktów, wskazanie konsekwencji, Jujitsu , odbicie piłki, czyli jak odmawiać, żeby nie
urazić? (30 min).

11:00 – 11:15 przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, słodki poczęstunek)

11:15 – 13:00 szkolenie

■ Feedback: FUKO, kanapka krytyki, RTD czyli o jakości i efektach uczciwej rozmowy (15 min).
■ Warsztat: udzielanie feedbacku za pomocą poznanych metod (30 min).
■ Techniki werbalne i niewerbalne w procesie komunikacji – mowa ciała i jej znaczenie (15 min).
■ Klasyfikacja stylów społecznych i typy osobowości w komunikacji, o tym dlaczego jedni myślą
tak a drudzy inaczej (30 min).

13:00 – 14:00 przerwa obiadowa

14:00 – 15.00 szkolenie

■ Góra konfliktowa i prowadzące do niej błędy komunikacyjne, jak łagodzić wojnę między
kuchnią a salą ?(15 min).
■ Wywieranie wpływu na ludzi (Cialdini) (15 min)
■ Techniki nacisku (naciskanie, agresywna krytyka, chwyt poniżej pasa)
■ Praktyczny test końcowy oceniający poziom zdobytej wiedzy (10 min).
■ Ankieta (10 min).
■ Zakończenie: rozdanie certyfikatów uczestnictwa (5 min)

POBIERZ SZCZEGÓŁY SPOTKANIA

Wydarzenie wygasło

Lokalizacja wydarzenia:

,

Katowice,