fbpx
 

„WARSZTATY EFEKTYWNA KOMUNIKACJA”

08.45– 9.00 rejestracja uczestników (kawa, herbata, słodki poczęstunek)
9:00- 11:00 blok szkoleniowy I

 • Komunikacja jedno i dwukierunkowa, szumy komunikacyjne, podstawowe błędy w
  komunikacji – dlaczego jak Ty mówisz jedno – oni myślą drugie?!
 • Warsztat korygowania błędów komunikacyjnych (15 min).
 • Komunikat „JA” i jego przewaga nad komunikatem „TY” (15 min).
 • Warsztat asertywności: Rozwadnianie, odmowa wprost, zdarta płyta, konstruktywna
  odmowa, przywołanie faktów, wskazanie konsekwencji, Jujitsu , odbicie piłki, czyli jak
  odmawiać, żeby nie urazić? (30 min).

11:00 - 11:15 przerwa kawowa (kawa, herbata, woda, słodki poczęstunek)
11:15 - 13:00 blok szkoleniowy II

 • Feedback: FUKO, kanapka krytyki, RTD czyli o jakości i efektach uczciwej rozmowy (15
  min).
 • Warsztat: udzielanie feedbacku za pomocą poznanych metod (30 min).
 • Techniki werbalne i niewerbalne w procesie komunikacji – mowa ciała i jej znaczenie (15
  min).
 • Klasyfikacja stylów społecznych i typy osobowości w komunikacji, o tym dlaczego jedni
  myślą tak a drudzy inaczej (30 min).

13:00 - 14:00 przerwa obiadowa
14:00 - 15.00 blok szkoleniowy III

 • Góra konfliktowa i prowadzące do niej błędy komunikacyjne, jak łagodzić wojnę między
  kuchnią a salą ?(15 min).
 • Wywieranie wpływu na ludzi (Cialdini) (15 min)
 • Techniki nacisku (naciskanie, agresywna krytyka, chwyt poniżej pasa)
 • Praktyczny test końcowy oceniający poziom zdobytej wiedzy (10 min).
 • Ankieta (10 min).
 • Zakończenie: rozdanie certyfikatów uczestnictwa (5 min)