fbpx
 

Proponujemy Państwu dwa rodzaje audytów:

operacyjny i wizerunkowy.

AUDYT OPERACYJNY

Zakłada pracę w następujących obszarach działalności restauracji:
• optymalizujemy koszty (bierzemy pod uwagę koszty stałe i zmienne, analizujemy strukturę zatrudnienia, proponujemy alternatywne rozwiązania)
• przygotowujemy program zwiększający rentowność restauracji (diagnozujemy stan zastany, szukamy nieprawidłowości, które eliminujemy,
opracowujemy gotowe do wdrożenia procedury, pomagamy w ich realizacji)
• analizujemy system rozliczeń gastronomicznych i przygotowujemy raport wraz z propozycją zmian
• sprawdzamy efektywność kadry zarządzającej i szkolimy z zakresu zarządzania kładąc szczególny nacisk na motywację
• przekazujemy gotowe do uzupełniania formularze pozwalające na bieżącą kontrolę food cost'u, strat i innych kosztów zmiennych
• dostosowujemy procedury i dokumenty do działalności restauracji

AUDYT WIZERUNKOWY

Zakłada pracę w następujących obszarach działalności restauracji:
• przygotowujemy plan kampanii promocyjnej
• analizujemy opinie na portalach społecznościowych
• angażujemy restaurację w kontakt z mediami lokalnymi
• tworzymy strategię marketingową
• określamy grupę docelową i proponujemy rozwiązania zmierzające do jej pozyskania
• badamy jak restauracja jest postrzegana w środowisku gastronomicznym i pracujemy nad jej pozytywnym wizerunkiem
• szkolimy kelnerów, którzy jako pierwsi mają kontakt z Gośćmi, do budowania atmosfery miejsca

Wszystkie działania szczegółowo omawiamy
z osobami kierującymi restauracją.

Audyty to procesy wieloetapowe. Pierwsza część to obserwacja uczestnicząca polegająca na zebraniu jak największego materiału do analizy w środowisku właściwym dla Pracowników,
czyli podczas normalnych dni pracy. Kolejnym etapem są ankiety prowadzone osobno wśród kadry zarządzającej i osobno wśród pracowników liniowych. Trzeci etap to szczegółowa analiza obserwacji i ankiet oraz raport z wnioskami. Następnie dostosowanie formularzy, dokumentów, procedur i ich wdrożenie oraz szkolenia personelu. Na końcu weryfikujemy jakość wprowadzonych zmian oraz wiedzę zdobytą przez kadrę zarządzającą.
Wszystkie oferty są przygotowywane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb Zamawiającego. Audyty prowadzone są przez managerów renomowanych restauracji, czynnie wykonujących zawód, przez co prowadzone są rzetelne i efektywne. Ceny ustalane są indywidualnie i zależą od zakresu podejmowanych działań.

Zapraszamy do kontaktu.

mwmpartners@mwmpartners.pl lub tel:663345600

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.