fbpx
 

Proponujemy Państwu dwa rodzaje audytów:

finansowy i operacyjny.

AUDYT FINANSOWY

Jesteś właścicielem restauracji, którego natłok obowiązków powoli przygniata? W swoją restaurację wkładasz dużo pracy ale nie widzisz zysków? Jako managerowie z wieloletnim doświadczeniem proponujemy Państwu usługę audytu finansowego. Zapraszamy do współpracy właścicieli oraz managerów restauracji, którzy potrzebują wsparcia w zakresie prowadzenia swoich restauracji.
Etapy audytu:
• Darmowa konsultacja i zbadanie potrzeb
• Podpisanie umowy
• Zebranie materiału do audytu
• Analiza przychodów, kosztów surowca, kosztów pracowniczych, kosztów stałych i zmiennych, obiegu dokumentów
• Przekazanie raportu z audytu wraz z rekomendowanymi rozwiązaniami
• Przekazanie procedur do wdrożenia(gotowych arkuszy)
• Spotkanie podsumowujące

AUDYT OPERACYJNY

Zakłada pracę w następujących obszarach działalności restauracji:
• optymalizujemy koszty (bierzemy pod uwagę koszty stałe i zmienne, analizujemy strukturę zatrudnienia, proponujemy alternatywne rozwiązania)
• przygotowujemy program zwiększający rentowność restauracji (diagnozujemy stan zastany, szukamy nieprawidłowości, które eliminujemy,
opracowujemy gotowe do wdrożenia procedury, pomagamy w ich realizacji)
• analizujemy system rozliczeń gastronomicznych i przygotowujemy raport wraz z propozycją zmian
• sprawdzamy efektywność kadry zarządzającej i szkolimy z zakresu zarządzania kładąc szczególny nacisk na motywację
• przekazujemy gotowe do uzupełniania formularze pozwalające na bieżącą kontrolę food cost'u, strat i innych kosztów zmiennych
• dostosowujemy procedury i dokumenty do działalności restauracji

Wszystkie działania szczegółowo omawiamy
z osobami kierującymi restauracją.

Audyty to procesy wieloetapowe.

Pierwsza część to obserwacja uczestnicząca polegająca na zebraniu jak największego materiału do analizy w środowisku właściwym dla Pracowników, czyli podczas normalnych dni pracy. Kolejnym etapem są ankiety prowadzone osobno wśród kadry zarządzającej i osobno wśród pracowników liniowych. Trzeci etap to szczegółowa analiza obserwacji i ankiet oraz raport z wnioskami. Następnie dostosowanie formularzy, dokumentów, procedur i ich wdrożenie oraz szkolenia personelu. Na końcu weryfikujemy jakość wprowadzonych zmian oraz wiedzę zdobytą przez kadrę zarządzającą.

Wszystkie oferty są przygotowywane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb Zamawiającego.

Audyty prowadzone są przez managerów renomowanych restauracji, czynnie wykonujących zawód, przez co prowadzone są rzetelne i efektywne. Ceny ustalane są indywidualnie i zależą od zakresu podejmowanych działań.

Zapraszamy do kontaktu.

mwmpartners@mwmpartners.pl
tel: 797191150 lub 663345600

Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.